DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Obec Čistá

 

Obec Čistá ...

HISTORIE OBCE ČISTÁ
Z mnoha míst na zemi, která jsou nám všem drahá a vzácná, jen jedno je každému z nás nejdražší a nejvzácnější. Je to naše rodiště a rodný kraj.1)

V 1.století př.n.l. vyslovil M.T.Cicero tuto myšlenku: “Dějiny jsou světlem pravdy, učitelkou života a poslem minulosti.” Jiný, tentokrát neznámý autor se domníval, že nikdo není schopen kontrolovat současnost, nezná-li minulost. Lidé lhostejní ke své minulosti nemohou doufat,že učiní svoji budoucnost lepší. Z uvedených citátů a myšlenek vyplývá, že znalost dějin je základním předpokladem pro pochopení věcí současných. Přijměte prosím tento velmi stručný návrat do minulosti jako pokus o první seznámení s naší obcí a jako výchozí bod pro případné další studium dostupné literatury, která byla k této problematice vydána. Píše se rok 1039 a v místě kterým protéká potok “Čistý” se usazují Poláci, přivedeni do kraje knížetem Břetislavem I. Osadu, kterou zakládají nazývají podle čistiny, čistého potoka a tůněk “Čistou”. Ve 13.století získává osadu od krále Přemysla Otakara I. Zdislav z rodu Držislavicům a z této doby pochází i první písemná zmínka o Čisté a vznikajících okolních usedlostech – Zdeslavi a Křekovicích. Během 14.století vzniká při tvrzi, založené Zdislavem, farní kostel a poplužní dvůr. Později se majitelem Čisté stává kapitula svatého Víta na Pražském Hradě. V té době zde také dochází k vysazení na ves trhovou – městec. Oblast čistecka proslula též díky Mistru Janu Husovi, který od 15.července do 11.září 1414 pobýval na nedalekém hradu Krakovci, jehož majitelem byl v té dRadnice, pivovar, hostinec "U rožně" (asi 1890)obě Jindřich Lefl z Ležan. Je jisté, že při svých cestách do okolí zavítal i do Čisté. V této době čítá Čistá 40 osedlých. Roku 1526 je Čistá pod vedením rychtáře povýšena na městečko. O 40 let později zakoupením Břežan vzniká tzv. statek čistecký a o dalších 40 let později je zde postavena radnice v níž se nachází i hostinec - mazhaus. Během 30.-leté války je Čistá vojskem plundrována a rozkrádána. Po ní čítá městečko 35 osedlých gruntů a tři krčmy. Místní pivovar byl zničen a pivo se vaří po domech měšťanů. Teprve roku 1659 byly v Čisté založeny vlastní cechy (cech řeznický, později cech ševcovský, krejčovský, kovářský, zámečnický a mnoho dalších). Lidé se však živí převážně zemědělstvím, řemeslem si pouze přivydělávají. V 70. letech 17.století jsou zde povoleny výroční trhy, které se brzy staly v okolí věhlasnými. Přibližně v této době se také Čistá proslavila výrobou varhan, která zde probíhala téměř 200 let. Fara na místě na kterém ji známe dosud byla postavena v letech 1713-1715. V následujících letech 1716 a 1717 je stavěna na východním okraji městěčka kaple sv.Anny, ke které se v roce 1833 stěhuje hřbitov, do té doby obklopující kostel sv.Václava. Důležitý byl pro Čistou pivovar, který zde vařil pivo od roku 1806 až do II.světové války. Dalším významným objektem byla iKostel sv.Václava v Čisté (asi 1900) cihelna, postavená roku 1820 Leopoldem Guthem u šipského lesa. O 10 let později se Čistá dočkala povolení stavby nové radnice, která byla dokončena o rok později – v roce 1831 a o dalších 10 let později je pak vybudována tolik frekventovaná silnice Rakovník-Kralovice, která znamenala opravdový rozvoj Čisté. Roku 1845 vzniká v Čisté spolek divadelních ochotníků. V revolučním roce 1848 je naše obec přidělana do okresu Kralovice a kraje Plzeň a má svého stálého lékaře. První zmínky o obecní knihovně pocházejí z roku 1862 a o poštovním úřadě z roku 1864. Toho roku na podzim také zahajuje svoji činnost pěvecký soubor Václav, působící v naší obci dodnes. Roku 1869 jsou uvedeny do provozu občanská záložna a lékárna. V letech 1871 až 1876 nechal postavit starosta Matěj Stanislav pivovarské sklepy, které zde zůstaly až do roku 1982, kdy bylo na jejich místě postaveno nákupní středisko. Od roku 1872 po čtyři roky působí v parním mlýně jako správce Jakub Frýda, otec Jaroslava VrchlickéhoKomenského ulice (asi 1929). V této době dosáhl počet obyvatel Čisté svého vrcholu – 1735. Od roku 1877 má obec také svoji četnickou stanici a Sbor dobrovolných hasičů. TJ Sokol působící v Čisté také dosud, byla založena 9.dubna 1893. Konec 19.století je pak spojen se stavbou železnice. V roce 1897 kdy je stavěna silnice ze Zdeslavi k Šípům je započato i se stavbou trati. Byl postaven strachovický most, čistecké nádraží a 9.července 1899 začala pravidelná jízda na místní dráze. V této době také vyrostly známé ovocné školky, zahrady a sady pěstitele Ing.Dr.Františka Herlese. Začátkem 20.století, přesneji v roce 1912, je do Čisté zaveden telefon a o 10 let později, 8.září 1922 postaven Husův dům. Další významnou stavbou je obecná a měšťanská škola. 8.července 1924 byl položen její základní kámen a po dvou letech 5.září 1926 se zde začalo s výukou. Od 1.srpna 1929 na tuto školu nastoupil jako ředitel Augustin Nachtigal, který byl za II.světové války v Osvětimi popraven. Dlouho očekávanou byla elektrizace Čisté, ke které došlo v roce 1933. Těsně před válkou, 4.července 1938, byla Sboru dobrovolných hasičů u příležitosti 60.výročí trvání předána k užívání nová hasičská zbrojnice. Okupace zasáhla Čistou velmi citelně, mimo jiné i proto, že mezi ní a Zdeslaví se nacházela hranice Sudet s Protektorátem. Od 4.března 1940 do 20.května 1945 bylo v obci odpojeno veřejné osvětlení. Na druhou stranu 4.dubna 1942 byl uveden do provozu místní rozhlas. Všechna utrpení byla ukončena v Čisté, stejně jako v celých Čechách 8.května 1945. K nám ten den jako první dorazili čtyři američtí vojáci. 10.května pak i Rudá armáda. Kdo si není vědom věcí minulých, je odsouzen je prožít znovu….. Zpracovali:
Pavel Tintěra ml.
Ilona Mertlová